V menu mazacie plány nájdete rôzne značky svetových výrobcov olejov a ich odporúčané typy produktov pre všetky druhy  motorových vozidiel. Použitie mazív je kategorizované a zväčša je určená aj veľkosť náplne.